Blind SQL injection là gì?

Lỗ hổng SQL Injection (SQLI) là một trong những vấn đề bảo mật web lâu đời và phổ biến nhất mà các lập trình viên phải biết. Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu với các bạn Blind SQL…